Užhorodský spolok Slovákov

TISA TV – Farebná dúha

19. novembra 2013 odvysielala užhorodská regionálna televízia Tisa reláciu Farebná dúha, ktorý pripravuje slovenská redakcia (vysiela pre krajanov v slovenčine). Relácia informovala o otvorení Honorárneho konzulátu SR vo Veľkom Bereznom a odhaleniu tabule M. R. Štefánika taktiež vo Veľkom Bereznom.

O práci nad odhalením tabule na pamiatku M. R. Štefánika a o plánoch v súvislosti s propagáciou slovenskej kultúry hovoril predseda Užhorodského spolku Slovákov – Ivan Latko.