Užhorodský spolok Slovákov

Učitelia na návšteve družobnej školy na Ukrajine

V piatok 4. decembra  navštívili naši učitelia Všeobecnovzdelávaciu  školu  I. až III. stupňa v Kamjanici na Ukrajine,  kde pre nás naši ukrajinskí kolegovia pripravili bohatý program. Po privítaní riaditeľom školy sme sa zúčastnili  otvorených hodín na jednotlivých predmetoch. Potom nás riaditeľ školy oboznámil s organizáciou školy, s úspechmi, ktoré dosiahli, ale aj s problémami, s ktorými zápasia. A veru,  v porovnaní s ich problémami  nám tie naše  pripadali oveľa malichernejšie.  Napriek veľkým finančným problémom dosahujú výborné výsledky a my sme sa presvedčili, že nie všetko sa odvíja od dostatku či nedostatku financií. Dôležité sú  zanietenosť, tvorivosť, obetavosť a vzťah k práci a k deťom. Prekvapila nás aj ich skromnosť a hlavne pohostinnosť, s akou nás privítali.  Na znak priateľstva obidvaja riaditelia zasadili strom priateľstva v areáli ich školy.