Užhorodský spolok Slovákov

Ukrajinsko-slovenská konverzácia

Українско-словацький розмовник. Užhorod, 2009. ISBN: 978-966-387-033-5. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: ukrajinský, slovenský.