Užhorodský spolok Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov v regionálnej televízii

Dňa 19. januára 2014 odvysielala užhorodská regionálna televízia TISA reláciu Slovenské pohľady, v ktorej vystúpil predseda Užhorodského spolku Slovákov Ivan Latko a informoval televíznych divákov o príprave a odhalení bronzovej tabule v novembri roku 2013 k pamiatke M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom. Predstaviteľ spolku tiež informoval, že realizáciu projektu podporil Úrad pre zahraničných Slovákov.