Užhorodský spolok Slovákov

Vreckový kalendár 2015

Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2015 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatky. Uherské Hradiště, Užhorod, 2015. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.