Užhorodský spolok Slovákov

Vreckový kalendár 2016

Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2016 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatkami. Uherské Hradiště, Užhorod, 2015. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.