Užhorodský spolok Slovákov

Vreckový kalendár 2017

Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2017 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatkami. Uherské Hradiště, Užhorod, 2016. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.