Užhorodský spolok Slovákov

Výročie a odhalenie pamätných tabúľ

V piatok, 28. októbra 2022, pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky, usporiadali organizácie Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov a Rusínsky kultúrny klub spomienkovú akciu pri príležitosti vzniku 1. Československej republiky s položením kytíc u bust T. v Užhorode. V tento deň zároveň spomínané spolky zorganizovali odhalenie pamätných tabúľ v Perečine na počesť českého zoológa, člena korešpondenta akadémie vied ČSR, ktorý žil a posobil v našom kraji – Júliusa Komárka (1892-1955), českého biológa a spisovateľa, ktorý Turích Remetách, Perečine a Poroškove a veľmi pozitívne popísal prírodu dnešného Zakarpatska – Jaroslava Hubálka (1859-1929) a slovenského kňaza, básnika, prekladateľa, publicistu, ktorý za Rakúsko-Uhorska navštívil náš kraj, prekladal diela miestnych autorov, prekladal diela miestnych publikáciu „Listy z neznámej krajiny“, v ktorej zaujímavo popísal vtedajší život miestnych obyvateľov – Bohuslava Nosáka-Nezabudova (1818-1877). Týchto podujatí sa zúčastnili členovia spolkov, miestni obyvatelia a riaditeľ Odboru kultúry, národností a náboženstiev Zakarpatskej oblastnej – Oleksandr Ljach.