Užhorodský spolok Slovákov

Výročie narodenín T. G. Masaryka, stretnutie predstavitelov českých a slovenských spolkov u busty T. G. Masaryka v Užhorode

6. marca 2015, v deň pred výročím narodenia T. G. Masaryka, prvého prezidenta ČSR, sa predstavitelia Klubu TGM a Užhorodského spolku Slovákov zišli a položili kytice a vence v parku u busty T. G. Masaryka – ako spomienku na túto významnú postavu našej nedávnej histórie. So svojimi príspevkami vystúpili pani profesorka Iryna Hojdašová a predseda Užhorodského spolku Slovákov – Mgr. Ivan Latko.