Užhorodský spolok Slovákov

Výročie narodenín T. G. Masaryka