Užhorodský spolok Slovákov

Z archívu – Odhalenie busty T. G. Masaryka – Veľká Berezna – máj 2011

Na základe iniciatívy klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov došlo v máji 2011 k odhaleniu ďalšej tabule na pamiatku prvého československého prezidenta T. G. Masaryka. Doska s portrétom a dvojjazyčným nápisom je umiesnená v mestečku Veľká Berezna v Zakarpatskej oblasti na budove okresnej polikliniky – stavbe z obdobia prvej ČSR.