Užhorodský spolok Slovákov

Zborník z konferencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal zborník zo stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014, ktorá sa konala v októbri 2014 za účasti mnohých slovenských krajanských organizácií z celého sveta. V zborníku sú uverejnené príspevky účastníkov konferencie ako aj príspevok predsedy Užhorodského spolku Slovákov pod názvom Prístup Ukrajiny k národnostným menšinám.