Užhorodský spolok Slovákov

Krajania vo svete

V slovanskom Národnostnom magazáne RTVS – publicistickej relácii zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku – nájdete reportáž zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 29. októbra 2016 v Bratislave. V reportáži účastníci konferencie z 22 krajín sveta prezentujú svoje činnosti a aktivity v svojich domovských štátoch. O činnosti Užhorodského spolku Slovákov hovoril predseda spolku – Ivan Latko.

Reportáž nájdete na internetovej stránke archívu RTVS – na tomto odkaze.