Užhorodský spolok Slovákov

Medzinárodná konferencia Slovakistika na Ukrajine

V dňoch 6. – 8. mája 2014 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Slovakistika na Ukrajine. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia slovenského oddelenia Užhorodskej národnej univerzity. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov.