Užhorodský spolok Slovákov

Mukačevo 1935

Mukačevo 1935 (2. reedícia). Užhorod, 2022. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.