Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2000

Slovenský kalendár 2000. Užhorod, 2000. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.