Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2002

Slovenský kalendár 2002. Užhorod, 2002. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.