Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2005

Slovenský kalendár 2005. Užhorod, 2005. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu vlády Slovenskej republiky. Jazyk: slovenský, ukrajinský