Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2011

Slovenský kalendár 2011. Užhorod, 2010. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.