Užhorodský spolok Slovákov

Užhorod

Sprievodca hlavným mestom Podkarpatskej Rusi. Užhorod, 2011-2012 (2. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodská společnost české kultury J. A. Komenského, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk:

Čítať ďalej