Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2017

Slovenský kalendár 2017. Užhorod, 2017. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský.