Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2021

Slovenský kalendár 2021. Užhorod, 2020. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský. Vydané za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pubikáciu je možné stiahnúť ako súbor PDF na tomto odkaze.

nas-kulturnohistoricky-kalendar-2021-1

Obrázok 1 z 4