Užhorodský spolok Slovákov

Nástenný kalendár 2018

Aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2018. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.