Užhorodský spolok Slovákov

Návšteva Generálneho konzulátu SR v Užhorode

Dňa 12. septembra 2012 navštívili zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode – Ivan Latko a Oľga Buksarová – Generálny konzulát SR v Užhorode, kde sa stretli s novou Generálnou konzulkou – pani JUDr. Jankou Burianovou. Predstavitelia spolkov informovali konzulku o aktivitách, vydávatelskej činnosti a o príprave otvorenia tabule k pamiatke veľkého Slováka –  M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom. Pani konzulka veľmi pozitívne ocenila prácu spolkov. Na záver stretnutia predstavitelia spolkov predali pani konzulke nedávno vydané publikácie a urobili spoločnú fotografiu.