Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule Milana Rastislava Štefánika v Onokivciach

Na štvrtok, 8. októbra 2020, plánuje Užhorodský spolok Slovákov slávnostne odhalenie pamätnej tabule na česť veľkého Slováka Milana Rastislava Štefánika v ovci Onokivci (za 1. ČSR Onokovce) pri Užhorode na budove kultúrneho strediska. Začiatok akcie je naplánovaný na 15:00 hodin kyjevského času.