Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v meste Mukačevo – fotografie