Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka v meste Mukačevo

V piatok, dňa 24. mája 2019, bola odhalená tabuľa (bas-reliéf) k pamiatke prezidenta 1. Československej republiky – T. G. Masaryka – na budove Strednej poľnohospodárskej školy v Mukačeve (МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ). Odhalenie tabule sa zúčastnili – konzulka Generálneho konzulátu Českej republiky vo Ľvove – pani Valéria Füleová, konzul Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode – pán Daniel Caban, predseda dobročinného fondu ViZa – pán Volodymyr Čubirko, zástupca Masarykova demokratického hnutia – pán Erik Lukas, riaditeľ Strednej poľnohospodárskej školy – pán Jurij Sadvari, predstavitelia Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov, krajania a žiaci školy. Po krátkych vystúpeniach prebehlo slávnostné odhalenie tabule, ktorej autorom je krajan – pán Eduard Aleksij. O tejto akcii bola natočená a odvysielaná reportáž v miestnej TV SIRIUS. Klub T. G. Masaryka v Užhorode do konca roka (v septembri 2019) plánuje odhaliť ďalšiu pamätnú tabuľu – k pamiatke klasika českej literatúry – Ivana Olbrachta.