Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Antalovce