Užhorodský spolok Slovákov

Pamätná tabuľa k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Antalovce

Užhorodský spolok Slovákov už pozná podobu pamätnej tabule Ľudovíta Štúra, ktorá bude umiestnená v obci Antalovce. Pripomíname, že slávnostné odhalenie je plánované na štvrtok – 5. októbra 2017 o 13. hodine. Tabuľa bude umiestnená na budove kultúrneho strediska.