Užhorodský spolok Slovákov

Podkarpatská Rus 1936

Podkarpatská Rus 1936. Užhorod, 2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.