Užhorodský spolok Slovákov

Podkarpatská Rus a Československo 1935

Krofta, Kamil. Podkarpatská Rus a Československo, 1935. Užhorod, 2017 (reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.