Užhorodský spolok Slovákov

Poštové známky s portrétmi československých architektov

Užhorodský spolok Slovákov a Klub T. G. Masaryka v Užhorode v spolupráci s miestnou poštou vydali suvenírny súbor známok s portrétmi československých architektov – Kropáčka, Gočára, Freiwalda, Liebschera, Oelschlagera – ktorí pôsobili na Podkarpatskej Rusi v mestách Užhorod a Chust, a tiež s budovami, ktoré títo architekti projektovali a boli tu postavené. Známky boli vydané za finančnej podpory Dobročinného fondu ViZa.