Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra

Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Turie Remety. Pamätná doska bude umiestnená na budove z obdobia 1. ČSR – súčasnej materskej školy – na ulici Centralna, č.p. 1.