Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule M. R. Štefánika

Užhorodský spolok Slovákov obdržal povolenie od Obecnej rady obce Kamenica na odhalenie pamätnej tabule M. R. Štefánika v obci Huta v Užhorodskom okrese.