Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätných tabúľ

Predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov získali povolenie k odhaleniu dvoch pamätných tabúľ v obciach, kde aj dnes žijú Slováci – v obci Onokovce v Užhorodskom okrese bude pamätník na česť Milana Rastislava Štefánika a v mestskej časti Dračyno v meste Svaljava bude pamätník Ľudovíta Štúra. Prípravu projektov a odhalenie plánuje Užhorodský spolok Slovákov v roku 2020.