Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na umiestnenie pamätnej tabule Milana Licharda v obci Seredne

Seredňanská obecná rada v reakcii na list Užhorodského spolku Slovákov súhlasí s umiestnením pamätnej tabule na počesť slovenského folkloristu Milana Licharda na administratívnej budove Školy umenia Seredňanskej obecnej rady Užhorodského okresu Zakarpatskej oblasti – na ulici Zakarpatskej, 82.