Užhorodský spolok Slovákov

Pri zrode spisovného jazyka

Sočka, Ladislav. Užhorod, 2003. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolok pre ochranu pamiatok. Vydané za podpory Úradu vlády Slovenskej republiky. Jazyk: ukrajinský, slovenský.