Užhorodský spolok Slovákov

Občasník Bradlo – časopis Spoločnosti M. R. Štefánika

V občasníku Bradlo – v 79. čísle – vyšiel článok o činnosti Užhorodského spolku Slovákov. Text informuje o odhalení tabule k pamiatke M. R. Štefánika v obci Huta v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Užhorodský spolok Slovákov už niekolko rokov spolupracuje so Spoločnosťou M. R. Štefánika z Brezovej pod Bradlom.

www.mrstefanik.sk