Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule J. A. Komenského v meste Mukačevo