Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie krajanov pri príležitosti osláv vzniku 1. ČSR

Dňa 28. októbra 2015 sa v rámci osláv vzniku 1. ČSR uskutočnilo stretnutie členov a zástupcov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov u busty T. G. Masaryka, pri ktorom si spoločne pripomenuli deň a obdobie, kedy dnešná ukrajinská Zakarpatská oblasť, vtedy Podkarpatská Rus, bola súčasťou Československa.