Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie slovenských spolkov s poslancom Martinom Fedorom

Dňa 16. februára 2016 sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie užhorodských slovenských krajanských spolkov – Matice slovenskej na Zakarpatsku, Zakarpatského spolku Slovákov Ľudovíta Štúra, Zakarpatského spolku slovenskej inteligencie a Užhorodského spolku Slovákov – s Martinom Fedorom, členom predsedníctva strany Sieť a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Stretnutia sa zúčastnila generálna konzulka Janka Burianová a Martin Maťko – asistent poslanca Martina Fedora. Na stretnutí informovali slovenské spolky o svojich aktivitách, živote slovenskej menšiny na Ukrajine a problémoch týkajúcich sa vybavenia Osvedčení pre zahraničných Slovákov a o komplikáciách, ktoré nastávajú pri vybavovaní dokumentov na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Na záver stretnutia zástupci Užhorodského spolku Slovákov odovzdali všetkým hosťom svoje publikácie, ktoré sa týkajú činnosti spolku, slovenskej kultúry a slovenskej histórie v regióne.