Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie zástupcov slovenských spolkov na Generálnom konzuláte SR v Užhorode

V útorok – 22. januára 2019 – sa uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských krajanských spolkov činných v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny na slovenskom konzuláte v Užhorode s Generálnym konzulom Miroslavom Mojžitom a konzulom Danielom Cabanom. Zastúpené boli tieto organizácie: Zakarpatský kultúrno-osvetový spolok slovenských žien Dôvera, Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku, Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku, Spolok slovenských umelcov Zakarpatska a Užhorodský spolok Slovákov. Predstavitelia slovenských spolkov informovali slovenských diplomatov o svojich aktivitách a o plánoch na rok 2019. Na záver stretnutia zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov darovali predstaviteľom Generálneho konzulátu svoje publikácie – Slovenský kalendár a nástenný kalendár na rok 2019.