Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie zástupcov slovenských spolkov s predsedom USZZ v Užhorode

Dňa 1. septembra 2021 v Centre slovenskej kultúry v Užhorode sa uskutočnilo stretnutie s predsedom ÚSŽZ Milanom Jánom Pilipom. Tohto podujatia sa zúčastnili predsedovia a aktívni členovia slovenských spolkov na Ukrajine. Na stretnutí boli prediskutované rôzne otázky týkajúce sa slovenskej národnostnej menšiny. Stretnutie sa nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére, po ktorom všetci dúfajú v ďalšiu plodnú spoluprácu so Slovenskou republikou.