Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie zástupcov USS a Klubu TGM na univerzite v Užhorode