Užhorodský spolok Slovákov

Technické práce v zemi Podkarpatoruské 1919 – 1933

Užhorod, 2011-2012 (2. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodská společnost české kultury J. A. Komenského, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.