Užhorodský spolok Slovákov

V meste Mukačevo bude pamätná tabul’a J. A. Komenského

Užhordský spolok Slovákov a Klub T. G. Masaryka v Užhorode dostali povolenie od Mukačevského mestského výboru (Mukačevskej mestskej rady) na odhalenie tabule na pamiatku vel’kého Slovana Jana Ámosa Komenského.Tabul’a bude umiestnená na ulici J. A. Komenského 59 v meste Mukačevo na budove pedagogickej fakulty Mukačevskej štátnej univerzity (МДУ – МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)