Užhorodský spolok Slovákov

Zakarpatská pravda – 22. novembra 2014

V regionálnom denníku Zakarpatská pravda z 22. novembra 2014 bol zverejnený rozhovor s predsedom Klubu TG Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov – Ivanom Latkom – týkajúci sa hľadania českých a slovenských koreňov. Občania Ukrajiny žijúci v Zakarpatí môžu získať informácie o svojom pôvode – národnosti svojich predkov, ktorí žili v období 1. ČSR v tejto oblasti – zo Štátneho archívu Českej republiky alebo Národného archívu v Bratislave. Na základe vyplnenia potrebných formulárov s žiadosťou dôjde k vyhotovenie výpisu z agendy dobových matrík a v prípade potvrdenia, že predkovia žiadateľa až do 4. pokolenia mali českú alebo slovenskú národnosť, môže žiadateľ prostredníctvom krajanských spolkov v Užhorode požiadať o potvrdenie, že patria k slovenskej menšine na Ukrajine , resp. o získanie Osvedčením zahranicneho Slováka. Na základe týchto dokumentov potom môže potomok Čechov a Slovákov žiadať o prechodný pobyt alebo schengenské vízum v závislosti na svojom pôvode.