Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie tabule v obci Holubyne

Dňa 3. decembra 2021 sa konalo slávnostné odhalenie tabule na budove obecného úradu v obci Holubyne o tom, že tento kraj bol súčasťou Prvej československej republiky. Po odhalení sa konala diskusia za okrúhlym stolom, na tému Gregora Ignatiusa Žatkoviča, prvého guvernéra Podkarpatskej Rusi, ktorý sa narodil v tejto dedine v súvislosti s 135. výročím jeho narodenia. Tejto udalosti sa zúčastnili predseda Rusínskeho kultúrneho klubu Jurij Šipovič, člen Rusínskeho kultúrneho klubu Michal Kuckir, predseda Zakarpatskej regionálnej vedeckej a kultúrnej spoločnosti pomenovanej po Aleksandrovi Duchnovičovi Jurij Prodan, predseda Národnej Rady Rusínov Zakarpatska Jevhen Župan, sochár Eduard Aleksij, predseda Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov Ivan Latko, zástupca predsedu Igor Peshchak, bývalý primátor mesta Užhorodu Emil Landovský, kandidát historických vied, docent Užhorodskej národnej univerzity Michal Zan, krajinár Mykola Riško, kandidát historických vied, docent Užhorodskej národnej univerzity Pavel Chudiš, a krajania.