Užhorodský spolok Slovákov

Vydanie poštovej známky Františka Krupku

Užhorodský spolok Slovákov v spolupráci s Užhorodskou pobočkou štátneho podniku Ukrposhta vydali poštovú známku s portrétom známeho československého architekta Františka Krupky (1885-1963) a obálku s jeho projektovanou budovou – Dom Legio (1929-1932) v Užhorode.

Počas svojho života sa Krupka venoval výstavbe na Slovensku, ale jeho pole pôsobnosti siaha až na Podkarpatskú Rus (dnešnú Zakarpatskú oblasť Ukrajiny), kde projektoval obchodný dom Legiodružstva a budovu Zemského úradu (1935-1936) v Užhorode. Tiež sprojektoval budovy na Slovensku – Policajné riaditeľstvo v Bratislave (1922), Univerzitu Komenského a Stredoškolský internát (1925) tiež v Bratislave a Štátny ústav pre zveľaďovanie živností (1925-1936).