Užhorodský spolok Slovákov

Spomienková akcia pri príležiosti narodenín T. G. Masaryka

Dňa 7. marca 2023 predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode zorganizovali spomienkovú akciu – v deň 174. výročia narodenia prvého československého prezidenta sa stretli u busty T. G. Masaryka, aby si pripomenuli a uctili pamiatku tejto významnej osobnosti spoločných dejín a obdobie 1. ČSR – kedy táto oblasť patrila do jediného demokratického štátu Čechov, Slovákov a Rusínov.